• Graffiti, hangjongeren, poging tot inbraak, vernielingen, of de straatverlichting die het niet doet? Politie Amersfoort en in het bijzonder de wijkagenten van Vathorst, stellen het zeer op prijs dat u in deze situaties aangifte of melding doet bij de politie. Wij kunnen ons voorstellen dat er situaties zijn die u wellicht niet meteen bij de politie wilt melden, maar die wij in het kader van de veiligheid en netheid van het bedrijvenpark wel graag gemeld willen hebben, al dan niet om ook actie te ondernemen. U kunt hiervoor een mail sturen naar het parkmanagement of onderstaand formulier invullen.