Sinds een aantal jaren is Bedrijvenpark Vathorst in het bezit van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit betekent dat op structurele wijze partijen als brandweer, politie, beveiliging, gemeente en de ondernemersvereniging samenwerken om zo de veiligheid van Bedrijvenpark Vathorst te waarborgen. Het voordeel van dit samenwerkingsverband is dat de lijnen met de verschillende partijen zeer kort zijn en dat er in voorkomende gevallen snel resultaat kan worden geboekt.

Om de drie jaar wordt door het KIWA (de instantie die het veiligheidscertificaat uitreikt) getoetst of het samenwerkingsverband nog voldoet aan de normen die zijn gesteld voor het certificaat. Er wordt dan opnieuw onderzoek gedaan en een maatwerkplan opgesteld, waarmee vervolgens de verschillende partijen aan het werk gaan. Ook dit jaar heeft een groot aantal bedrijven meegewerkt aan dit veiligheidsonderzoek.

Dinsdag 25 juni vond de audit plaats en wederom is het certificaat met glans behaald.

Ter bevordering van de veiligheid is bijvoorbeeld ook een alarmkaart opgesteld voor de hulpdiensten en in het bedrijvenpark gevestigde bedrijven. De alarmkaart bevat informatie over waar in de directe omgeving AED’s en hulpdiensten beschikbaar zijn om in geval van een ongeval of calamiteit, een beroep op te kunnen doen. In het najaar verschijnt er een nieuwe versie van de alarmkaart daarvoor nemen wij contact met u op om de alarmkaart up to date te krijgen.