De taken van de parkmanager

 • onderhoud en beheer van het groen, de verharding en de verlichting op het terrein
 • verzorger van de bedrijfsbebording
 • verzorging van gladheidbestrijding en onderhoud van de priv├ęterreinen op aanvraag (en tegen een geringe vergoeding)
 • afhandeling van klachten via het Meldpunt Woonomgeving Amersfoort
 • verwijderen van graffiti, gedumpt (huis)vuil en illegale motorcrossterreinen
 • bevorderen van de veiligheid op het terrein door deelname in de projectgroep voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
 • uitvoering van maatregelen die uit het maatwerkplan van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voortvloeien

Regelmatig worden onder toezicht van de parkmanager de volgende werkzaamheden op het bedrijvenpark verricht:

 • ruimen van het grof zwerfvuil
 • wekelijks ruimen van kleinschalig zwerfvuil door medewerkers van de Groengroep van De Amerpoort
 • onderhoud aan de plantvakken, zoals schoffelen, harken e.d.
 • indien nodig aanplanten van nieuwe bomen en heesters
 • reinigen van de kolken
 • verwijderen van graffiti
 • voorkomende gevallen de reparatie van het asfalt, voornamelijk rond de inspectieputten
 • in de winter de gladheidbestrijding
 • plaatsen van nieuwe bewegwijzeringborden
 • vervangen en/of controleren van de openbare verlichting en deze waar nodig repareren