Heeft u ideeën over duurzaamheid en venieuwing? De gemeente Amersfoort verstrekt hiervoor subisidie via het Toekomstfonds. Dit fonds is er om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort aan te moedigen en te versnellen. Voor 2017 is voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling maximaal € 150.500,- beschikbaar. De gemeente draagt maximaal 50% bij aan subsidiabele kosten, tot een bedrag van € 50.000,-. Voorwaarden voor het aanvragen van subsisie zijn onder meer:

  • Het project draagt duidelijk bij aan een duurzame toekomst voor Amersfoort en specifiek wat betreft minimaal een van de volgende duurzaamheidsdoelstellingen: energietransitie (CO2-neutraal in 2030) en/of circulariteit (afvalloos in 2030).
  • Het projectplan toont duidelijk aan dat het initiatief innovatief en vernieuwend is.
  • Het project levert een blauwdruk voor opschaling en draagt bij aan een versnelling van de duurzame ontwikkeling van Amersfoort

Lees meer over de mogelijkheden van deze subsidie op de website van de gemeente Amersfoort.